Prihláste sa k odberu nášho newslettera a získajte až -15% zľavu z prvého nákupu. < Registrácia >
Doručenie zdarma od 49,00 €
Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Predpisy obchodu

§ 1 Definice

 1. Pravidla - tato Pravidla, která vymezují zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronicky, jedná se o předpisy uvedené v článku 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu článku 22 1 občanského zákoníku. Podle zákonné definice: Spotřebitelem je fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.
 4. Fyzická osoba podnikající, která provádí nákup neprofesionální povahy - fyzická osoba uzavírající smlouvu o prodeji na dálku, která přímo souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti, na které jí zákon dává právo: odstoupit od smlouvy na základě zásad přiznaných spotřebitelům, uplatnit ustanovení o zakázaných doložkách používaných ve vzorech smluv a o záruční odpovědnosti za vady prodané věci.
 5. Prodejce: BIOSHI S.A.,
  tel. +48 788 208 018,
  kontakt@ebio24.sk,
  NIP PL6762649713,
  REGON 526170605.
  Adresa sídla prodávajícího:
  aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków
 6. Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících elektronických adresách: ebio24.sk, prostřednictvím které může Klient získat informace o Zboží a jeho dostupnosti, zakoupit Zboží nebo objednat poskytnutí služeb.
 7. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží/poskytování služeb/dodání digitálního obsahu (pokud je to relevantní) uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.
 8. Zboží - movitá věc, kterou může Klient zakoupit v Internetovém obchodě.
 9. Zásady ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu - dokument, který stanoví podrobná pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu č. 3 smluvních podmínek a jsou k dispozici na adrese https://ebio24.sk/sk/privacy-and-cookie-notice.
 10. Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje zákazníkovi nebo prodávajícímu uložit informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje budoucí přístup k těmto informacím po dobu odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje obnovení uložených informací v nezměněné podobě, zejména elektronická pošta.
 11. Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup, který prodávající zpřístupní kupujícímu.
 12. Elektronický formulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží, který prodávající poskytuje kupujícímu; k dispozici na adrese https://ebio24.sk/sk/returns-open.html.
 13. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační postup, který prodávající zpřístupní kupujícímu; k dispozici na adrese https://ebio24.sk/sk/rma-open.html.
 14. Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" ze strany zákazníka, které je považováno za závazný projev vůle zákazníka uzavřít s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
 15. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v informačním systému Prodávajícího, který se týká daného Klienta a jím zadaných objednávek a uzavírání smluv o prodeji na dálku, s jehož pomocí může Klient zadávat objednávky, jakož i včas je rušit nebo upravovat a uzavírat smlouvy o prodeji na dálku.
 16. 16. Hodnocení zpracování objednávky a hodnocení jednotlivého zboží - subjektivní výroky a hodnocení udělené Zákazníkem ve formě hvězdiček od 1 do 5 pro Internetový obchod po vyřízení Objednávky.

§ 2 Obecná ustanovení

 1. Typy a rozsah služeb poskytovaných elektronickými prostředky:
 2. uzavírání prodejních smluv online - pokud jde o zboží prodávané v internetovém obchodě,
 3. pravidla registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu,
 4. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
 5. zasílání e-mailů, ve kterých prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
 6. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že počítačový systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
 7. Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
  • Firefox
  • Chrome
  • Microsoft Edge
 8. libovolný program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 9. Prodávající zpřístupňuje tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na úvodní stránce před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku, v průběhu jejího uzavírání i po jejím uzavření. Kupující si ji může stáhnout a vytisknout.
 10. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající stupni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněným osobám získat a měnit osobní údaje přenášené prostřednictvím internetu.

§ 3 Příkazy

 1. Objednávku v internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo výběrem možnosti nákupu bez registrace, kdy je vytvořen interní účet, na jehož základě si zákazník může vytvořit účet. Interní účet je zachován, dokud nejsou data ze systému odstraněna nebo dokud není účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu. Objednané Zboží se vybírá přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké zboží, za jakou cenu a v jakém množství si zákazník přeje objednat na jím určené místo. Zákazník na základě zobrazených zpráv provede příslušné technické kroky.
 3. Poté, co zákazník zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se přehled zadané objednávky. Přehled objednávek musí obsahovat informace o: identifikačních údajích Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu dodání, době a nákladech na dodání.
 4. Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky nebo na dálku - spotřebitel uděluje následující souhlas v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je nutné k podání objednávky a které se nachází na elektronickém objednávkovém formuláři: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
 5. Pro podání objednávky je nutné v elektronickém objednávkovém formuláři uvést osobní údaje označené jako povinné, přijmout obsah obchodních podmínek, odeslat objednávku stisknutím tlačítka "Objednat a zaplatit".
 6. 5.1. Odeslání elektronického objednávkového formuláře kupujícím představuje závazný projev vůle uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 7. 5.2. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající obdrží elektronický objednávkový formulář, který je potvrzen zobrazením zprávy kupujícímu potvrzující přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.

5.3. Po uzavření smlouvy o prodeji na dálku obdrží kupující potvrzení o učiněné objednávce formou e-mailové zprávy, která obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech důležitých náležitostí objednávky a všeobecných podmínek uzavřené smlouvy o prodeji na dálku (Provozní řád internetového obchodu spolu s přílohami č. 1 a 2), údaje prodávajícího, o odpovědnosti prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Pokyny ke způsobu a účinkům odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1.
5.4. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:

 1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na elektronickém objednávkovém formuláři a znovu projít celým procesem objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou objednávku. V případě potřeby je platba provedená zákazníkem připsána na novou objednávku a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
 2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.

5.5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, jaký použil zákazník.
5.6. Doba zpracování objednávky je 1 až 30 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost platby formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po dodání). Možnost odložené platby je možná v případech individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží lze provést způsobem, který byl zvolen při zadávání objednávky v elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné způsoby platby formou záloh v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://ebio24.sk/sk/payments.

§ 5 Doručení

 1. V elektronickém objednávkovém formuláři si zákazník zvolí způsob doručení označením provedené volby.
 2. V případě, že Zboží není Zákazníkem vyzvednuto, což má za následek vrácení Zboží Prodávajícímu - Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy se uskuteční zasláním prohlášení Klientovi formou e-mailové zprávy.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 Prodávající neprodleně vrátí Klientovi platbu, kterou obdržel za Zboží zakoupené Klientem.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://ebio24.skl/sk/delivery.

§ 6 Odstoupení od smlouvy - elektronický návratový formulář

 1. Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 2. Fyzická osoba podnikající jako fyzická osoba, která nakupuje neprofesionálně, má rovněž právo od smlouvy odstoupit podle zásad uvedených v kapitolách 6 a 7 těchto pravidel.
 3. Prodávající ověřuje právo osoby uvedené v bodě 2 učinit prohlášení o odstoupení od Smlouvy. Ověření se provádí kontrolou, zda uzavřená smlouva nemá pro danou osobu profesní charakter - což se provádí zejména analýzou kódů PKD uvedených v Centrálním registru ekonomických činností a informací.
 4. V případě, že bude uznáno, že nákup Zboží uskutečněný osobou podnikající v Internetovém obchodě byl profesionální povahy - Prodávající bezodkladně, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy - informuje osobu, která prohlášení učinila, že vzhledem k profesionální povaze uskutečněného nákupu není osoba, která prohlášení učinila, oprávněna od smlouvy odstoupit, a tudíž učiněné prohlášení o odstoupení od smlouvy - nemá právní účinky. Pokud bylo Zboží spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy fyzicky vráceno - Zboží bude zasláno zpět na náklady osoby, která prohlášení učinila, a na adresu uvedenou v Objednávce. Odpověď prodávajícího se podává stejným způsobem, jaký použila osoba, která prohlášení učinila.
 5. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 6. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména může spotřebitel:

6.1. použijte elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu: https://ebio24.sk/sk/returns-open.html.
6.2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 - zasláním na adresu sídla prodávajícího.
6.3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit na trvalém nosiči dat přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.

 1. Pro dodržení lhůty postačí zaslání výkazu před uplynutím lhůty.
 2. Začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy:

8.1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající vydává Zboží a je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, která není dopravcem, a v případě smlouvy, která:

 1. zahrnuje více položek, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo částech, od převzetí poslední položky, dávky nebo části;
 2. počívá v pravidelném dodávání zboží ve vymezeném časovém období od převzetí první položky;

8.2. u ostatních smluv - od data uzavření smlouvy.

 1. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto obchodních podmínek) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto obchodních podmínek) jsou uvedeny v elektronickém formuláři uvedeném v bodě 3.5.3 těchto obchodních podmínek.
 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30.5.2014. (Sbírka zákonů 2019, částka 134) o právech spotřebitelů, mimo jiné Smlouvy:
 3. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení;
 4. pokud je předmětem dodávky nerekonstruovaný předmět vyrobený podle specifikace zákazníka nebo určený k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 5. jehož předmětem dodávky je věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 6. jejichž předmětem dodávky je zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
 7. dodání digitálního obsahu a elektronických licencí, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodník informoval spotřebitele o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.
 8. jehož předmětem je zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou trvanlivosti a jehož předmětem dodávky je zboží, které je po dodání neoddělitelné od ostatních věcí.
 9. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
 10. uzavřena veřejnou dražbou;
 11. za poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba plnění;
 12. pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;

§ 7 Účinky odstoupení od smlouvy o prodeji zboží

 1. Prodávající vrátí spotřebiteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci všechny jím uhrazené platby včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který prodávající nabídl.
 2. Úhrada se provádí stejným platebním prostředkem, který použil spotřebitel.
 3. Pokud spotřebitel pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy použije elektronický formulář pro vrácení peněz - peněžní prostředky budou vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet, který spotřebitel uvedl.
 4. Pokud Prodávající nenabídl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud Zboží neobdrží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží důkaz o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.
 5. Prodávající může spotřebiteli nabídnout, aby si Zboží vyzvedl sám. Pokud však prodávající takový návrh neučinil - spotřebitel by měl věc vrátit prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k jejímu převzetí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Pro dodržení lhůty stačí vrátit položku před jejím uplynutím. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání nad míru nezbytnou pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

§ 8 Stížnosti

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá Zákazníkovi za fyzické a právní vady zakoupeného Zboží podle občanského zákoníku.
 2. Má-li Zboží fyzické nebo právní vady, může Kupující uplatnit u Prodávajícího reklamaci z titulu záruky za vady:
 3. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
 4. písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu: kontakt@ebio24.sk.
 5. V reklamaci musí být uvedena vada, kterou kupující na zboží uplatňuje, nároky vůči prodávajícímu a pokud je to možné, musí být daná vada doložena. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že stížnost přijal. Prodávající poskytne kupujícímu odpověď na reklamaci písemně nebo na trvalém nosiči.
 6. Kroky, které má Kupující učinit pro podání reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v různých fázích elektronického reklamačního formuláře.
 7. V případě, že Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu související s reklamovaným Zbožím, nese Prodávající.
 8. Prodávající ověří, zda stížnost podala fyzická osoba podnikající v rámci živnostenského podnikání, která pro tuto osobu provádí nákup neprofesionálního charakteru. Ověření se provádí analýzou kódů PKD uvedených v Centrálním registru ekonomických činností a informací.
 9. Pokud po podání stížnosti spotřebitelem nebyl spor vyřešen, poskytne prodávající spotřebiteli vyjádření v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči:
 • záměr požádat o účast v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo s ní souhlasit, nebo
 • odmítnout účast v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 9 Stanoviska

 1. V určité lhůtě po dokončení objednávky může být zákazník, který má účet, vyzván v e-mailové zprávě k doplnění hodnocení vyřízení objednávky a jednotlivého zboží. Posouzení vyřízení objednávky a posouzení jednotlivého zboží je dobrovolné a bezplatné a zákazník za tímto účelem klikne na odkaz, který ho přenese na samostatnou stránku. Zákazník může přidat tato hodnocení pouze jednou za objednávku.
 2. V rámci těchto hodnocení může zákazník zadat hvězdičkové hodnocení od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 znaků. Hodnocení jsou automaticky podepsána jménem a městem zákazníka, které zákazník uvede při registraci účtu.
 3. Hodnocení se ukládají a veřejně zobrazují na webových stránkách internetového obchodu a na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Prodávající věcně neověřuje, nekontroluje hodnocení objednávek. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení uvedená v hodnocení. Prodávající je oprávněn zcela nebo částečně zablokovat hodnocení na základě ustanovení zákona a těchto Pravidel.
 5. Je zakázáno zveřejňovat informace, které jsou nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo které jsou zjevně považovány za odporující dobrým mravům. Nepřípustné je rovněž umísťování obsahu, který je nezákonné povahy, porušuje práva třetích stran nebo představuje jednání nekalé soutěže.
 6. Zákazník se zavazuje, že nebude umisťovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, který má propagační nebo reklamní charakter nebo který obsahuje osobní údaje třetích stran. Je rovněž zakázáno zveřejňovat obsah protiprávní povahy, zejména obsah, který představuje nekalou soutěž apod.
 7. Zákazník je odpovědný za své vlastní úpravy a nahrávání, a zejména je odpovědný za porušení práv třetích stran nebo zboží.
 8. Na výslovnou žádost zákazníka může být obsah hodnocení skryt pro ostatní uživatele Obchodu, ale udělené hvězdičkové hodnocení je zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10 Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že mu nenáleží žádná práva, včetně autorských práv nebo práv souvisejících s jím provedenými hodnoceními a prohlášeními, s výjimkou práva používat internetový obchod způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Zákazník není oprávněn obsah jakýmkoli způsobem nahrávat, reprodukovat, zpřístupňovat, zveřejňovat nebo šířit, pokud takové oprávnění nestanoví zákon nebo tyto smluvní podmínky.
 2. Zákazník není oprávněn zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu ovládání nebo jiných prvků internetového obchodu.
 3. Umístěním Hodnocení v Internetovém obchodě, které je dílem ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní a bezplatnou licenci, časově a územně neomezenou, k užití těchto děl Prodávajícím, spolu s právem udělit podlicenci, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup v místě a čase podle své volby (internet). Licence se uděluje na všechny oblasti těžby známé v době jejího udělení, zejména na tyto oblasti těžby:
 4. v rozsahu záznamu a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitální technikou, tj. jakoukoli technikou na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb, jakož i rozmnožování, zaznamenávání, užití na internetu, reklama, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních i vnějších sítích,
 5. užití celého díla nebo jeho částí, popřípadě jakýchkoli prvků díla - s možností provedení úprav vyplývajících z povahy daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, newsletterech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo částmi děl; užití celého díla nebo jeho částí pro účely propagace a reklamy, zejména ve formě audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
 6. v rámci oběhu originálu nebo rozmnoženin, na nichž bylo dílo zaznamenáno - uvedení do oběhu, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin,
 7. v rámci šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejným provozováním, vystavováním, vystavováním, rozmnožováním, jakož i vysíláním a opětovným vysíláním, jakož i zpřístupňováním díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, které si sám zvolí,
 8. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 9. Vymazání účtu zákazníkem nebo posuzovateli v souladu s § 9 odst. 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od roku 2022.05.26.
 2. Pokud bude některé z ustanovení těchto obchodních podmínek změněno nebo prohlášeno za neplatné rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro prodávajícího a zákazníka závazná.
 3. Rozhodným právem pro řešení sporů souvisejících s těmito podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je spotřebitelem, může využít i mimosoudní způsoby řešení stížností a reklamací. Veškeré informace týkající se mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom vás rádi informovali, že uvedené řízení je dobrovolné a obě strany s ním musí souhlasit.
 4. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 vás informujeme, že platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma pro online řešení sporů je internetovou stránkou, která slouží jako jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí mimosoudně vyřešit spor týkající se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 12 Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy podle těchto pravidel se vztahuje i na živnostníka, který provádí nákup neprofesionální povahy, tj. vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti. Máte právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel - spotřebitel. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
 2. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce získá zboží do svého vlastnictví;
 3. v případě smlouvy zahrnující převod vlastnictví několika položek, které jsou dodávány odděleně, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední položku, nebo ode dne, kdy poslední položku získá do vlastnictví vámi určená třetí strana, která není dopravcem;
 4. v případě smlouvy, která předpokládá převod vlastnictví položek dodaných v různých šaržích nebo kusech, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední šarži nebo kus nebo kdy získá do vlastnictví poslední šarži nebo kus třetí strana, která není dopravcem a kterou jste uvedli;
 5. v případě smluv o pravidelném dodání zboží po stanovenou dobu ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, získá do vlastnictví první položku;
 6. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není poskytován na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
 7. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, tel. +48 788 208 018, kontakt@ebio24.sk o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 8. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 9. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu: https://ebio24.sk/sk/returns-open.html. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně na trvalém nosiči potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy.
 10. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 11. Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud jste se výslovně nedohodli jinak, vrátíme vám peníze stejným platebním prostředkem, který jste použili při počáteční transakci.
 12. V případě smluv o převodu vlastnictví k předmětu, u nichž jsme nenabídli, že si předmět v případě odstoupení od smlouvy vyzvedneme, zadržíme úhradu, dokud předmět neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o tom, že jste předmět odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
 13. Vrácenou položku zašlete na následující adresu: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete vy.
 14. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží může být v případě odstoupení od smlouvy zaslání Zboží zpět spojeno s vyššími náklady než při běžném poštovním doručení. Pokud chcete využít služeb kurýrní společnosti, může být nutné poslat zásilku na paletě, což je dražší než běžná poštovní přeprava.

§ 13 Příloha 2 - Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
 
CZ Polityka Prywatności
 
Zásady ochrany osobních údajů
 
1. správce údajů a definice
1. Správcem osobních údajů zákazníků/uživatelů internetového obchodu, dále také prodávající, je: BIOSHI S.A. telefon: +48 788 208 018, NIP: PL6762649713, REGON: 526170605.
2. Správce údajů můžete kontaktovat:

 1. na korespondenční adresu: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków;
 2. na e-mailovou adresu: kontakt@ebio24.sk.

3. Uživatel - fyzická osoba, která vstupuje na webové stránky internetového obchodu nebo využívá služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
4. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba, která je spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu na dálku.
5. Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na následujících elektronických adresách (stránkách): ebio24.sk, prostřednictvím které může Klient/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat poskytnutí služby.
6. Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Sbírka zákonů 2020, částka 344) od Prodávajícího zasílané Klientovi/Uživateli elektronicky; jejich příjem je dobrovolný a vyžaduje souhlas Klienta/Uživatele.
7. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v systému ICT Prodávajícího, které se týkají daného Klienta/Uživatele a jím podaných objednávek a uzavřených smluv, s jejichž pomocí může Klient/Uživatel podávat objednávky a uzavírat smlouvy.
8. RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 
2. účely, právní základ a dobu trvání zpracování údajů.

 1. Za účelem plnění smlouvy o prodeji na dálku prodávající zpracovává.
 2. informace o zařízení Uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na Stránkách, včetně jednotlivých stránek.
 3. geolokační informace, pokud uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele ke geolokaci. Informace o zeměpisné poloze se používají k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb;
 4. Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje, které správce potřebuje k dokončení nákupu.
 5. Tyto informace neobsahují údaje o totožnosti uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto se na ně vztahuje plná ochrana podle zákona RODO.
 6. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO za účelem poskytnutí služby, tj. smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s Nařízením, a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO v souvislosti s vyjádřením souhlasu s používáním určitých cookies nebo jiných obdobných technologií, vyjádřeného příslušným nastavením internetového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích, nebo v souvislosti s vyjádřením souhlasu s geolokací. Údaje jsou zpracovávány až do ukončení používání internetového obchodu zákazníkem/uživatelem.
 7. Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření vyžadovaná článkem 32 RODO, tj. s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností Správce provede vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající danému riziku.

3. marketingové aktivity správce

 1. Na webových stránkách internetového obchodu může správce údajů zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazení takového obsahu provádí správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, tj. v souladu s oprávněným zájmem správce údajů spočívajícím ve zveřejnění obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a propagačního obsahu kampaní, na kterých se správce údajů podílí. Zároveň tato činnost neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží obsah podobného obsahu, a dokonce jej očekávají nebo je jejich přímým cílem navštívit webové stránky/stránky internetového obchodu.

4 Příjemci uživatelských údajů

 1. Správce údajů zpřístupní vaše osobní údaje pouze zpracovatelům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb správci údajů, např. hosting a údržba stránek, IT služby, marketingové a PR služby.

5. předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
 2. přístup (článek 15 RODO) - získat od správce údajů potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje osoby zpracovávány, má právo na přístup k nim a na získání následujících informací: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, době, po kterou budou údaje uchovávány, nebo kritériích pro jejich určení, právu subjektu údajů požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování.
 3. získat kopii údajů (čl. 15 odst. 3 RODO) - získat kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů uložit přiměřený poplatek vyplývající z administrativních nákladů.
 4. na opravu (článek 16 RODO) - požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo o doplnění neúplných údajů.
 5. na výmaz (článek 17 RODO) - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo pokud údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné.
 6. na omezení zpracování (článek 18 RODO) - požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
 • subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů - po dobu, která správci umožňuje přesnost údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů tím, že požádá o omezení jejich používání,
 • správce již údaje nepotřebuje, ale jsou nezbytné k tomu, aby subjekt údajů mohl uplatnit, prosazovat nebo obhajovat své nároky,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů;
 1. na přenositelnost údajů (článek 20 RODO) - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním uzavřené a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně.
 2. vznést námitku (článek 21 RODO) - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování. Správce pak posoudí existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků. Pokud podle posouzení převažují zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, je správce povinen zpracování pro tyto účely ukončit;
 3. kdykoli odvolat souhlas bez udání důvodu, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že správce přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
 4. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.

7. předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul.Stawki 2, na který se lze obrátit následujícím způsobem:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infolinka: 606-950-0000.

8. pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. V každém případě se může subjekt údajů obrátit také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, a to e-mailem nebo písemně na adresu správce uvedenou v oddíle 1 bodě 2 těchto zásad ochrany osobních údajů a cookies.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány podle aktuálních potřeb Správce, aby byly Zákazníkům/Uživatelům poskytovány aktuální a spolehlivé informace.

10. Soubory cookie

 1. Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
 2. prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
 3. ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") do koncových zařízení;
 4. shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování služby).
 5. Cookies jsou data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a jsou určeny pro použití internetovým obchodem. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení do koncového zařízení a jedinečné číslo.
 6. Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu zákazníka/uživatele. Udělení souhlasu s používáním všech souborů cookie v internetovém obchodě se provádí kliknutím na tlačítko : "Zavřít" během zobrazení zprávy o používání souborů cookie internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy.
 7. Pokud zákazník/uživatel internetového obchodu nesouhlasí s používáním souborů cookie internetovým obchodem, může využít této možnosti: "Nesouhlasím", která je rovněž k dispozici ve zprávě o používání souborů cookie internetovým obchodem, nebo provést změny v nastavení internetového prohlížeče, který internetový obchod aktuálně používá (to však může způsobit nesprávné fungování webových stránek internetového obchodu).
 8. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 9. Právním základem pro zpracování osobních údajů pocházejících ze souborů cookie jsou právně oprávněné zájmy správce údajů, které spočívají v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
 10. V rámci internetového obchodu se používají dva základní typy souborů cookie: "relační" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). Soubory "session" jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení klienta/uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je klient/uživatel nesmaže.
 11. Soubory cookie se používají k následujícím účelům
 12. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci/uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah.
 13. udržování relace zákazníka/uživatele (po přihlášení), díky čemuž nemusí zákazník/uživatel na každé podstránce internetového obchodu znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo.
 14. určení profilu zákazníka/uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 15. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení klienta/uživatele. Zákazníci/uživatelé mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje vymazat soubory cookie. Soubory cookie lze také automaticky blokovat.
 16. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
 17. Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení zákazníka/uživatele mohou být využívány také inzerenty a partnery internetového obchodu, kteří s internetovým obchodem spolupracují.
 18. Soubory cookie může síť Google používat k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník/uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 19. Doporučujeme, aby si zákazník/uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností a seznámil se s používáním souborů cookie ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.
 20. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 21. Na webových stránkách internetového obchodu jsou k dispozici zásuvné moduly, které mohou přenášet údaje zákazníků/uživatelů správcům, např.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 22. Za účelem řádného plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů sdílet údaje zákazníků/uživatelů s kurýrními společnostmi. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://ebio24.sk/sk/delivery.
 23. Za účelem řádného plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce sdílet údaje zákazníků/uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné způsoby platby formou záloh v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://ebio24.sk/sk/payments.

11. Newsletter

 1. Klient může vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickou cestou výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě takového souhlasu bude Klient/Uživatel dostávat na jím uvedenou e-mailovou adresu informace (Newsletter) o Internetovém obchodě, jakož i další obchodní informace zasílané Prodávajícím.
 2. Zákazník se může z odběru novinek kdykoli sám odhlásit zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na stránce svého účtu nebo na formuláři https://ebio24.sk/sk/newsletter.html, kliknutím na příslušný odkaz v těle každé novinky nebo prostřednictvím zákaznického servisu.

12 Účet

 1. Zákazník/uživatel nesmí do internetového obchodu vkládat nebo poskytovat prodávajícímu obsah, včetně názorů a jiných údajů protiprávní povahy.
 2. Zákazník/uživatel získá přístup k účtu po registraci.
 3. V rámci registrace zákazník/uživatel uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název společnosti, DIČ, údaje pro vystavení prodejního dokladu, přepravní údaje, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník/uživatel zaručuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje důkladné přečtení pravidel a předpisů a uvedení prohlášení v registračním formuláři, že zákazník/uživatel si pravidla a předpisy přečetl a plně souhlasí se všemi jejich ustanoveními.
 4. Okamžikem poskytnutí přístupu Zákazníka/Uživatele k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena na dobu neurčitou smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou týkajících se Účtu. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v Pravidlech.
 5. Registrace účtu na jedné ze stránek internetového obchodu znamená zároveň registraci umožňující přístup k dalším stránkám, pod kterými je internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/uživatel může kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky, a to tak, že o této skutečnosti informuje prodávajícího e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddíle 1 bodě 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.
 7. Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkajících se Účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby Internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení Obchodních podmínek ze strany Klienta/Uživatele, jakož i v případě nečinnosti Klienta/Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva se vypovídá se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že opětovná registrace účtu bude vyžadovat souhlas prodávajícího.

SVK Regulamin
 
§ 1 Definície

 1. Predpisy - tieto predpisy, ktoré stanovujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o predaji na diaľku a zásady reklamačného konania. Pokiaľ ide o služby poskytované elektronicky, nariadenia sú nariadeniami uvedenými v článku 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
 2. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu spôsobilosť priznáva zákon, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 3. Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle článku 22 1 Občianskeho zákonníka. Podľa zákonnej definície: Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá robí s podnikateľom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.
 4. Fyzická osoba podnikajúca ako fyzická osoba uskutočňujúca nákup neprofesionálneho charakteru - fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu o predaji na diaľku, ktorá priamo súvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, na ktoré jej zákon priznáva právo: odstúpiť od zmluvy na základe zásad poskytnutých spotrebiteľom, uplatniť ustanovenia o zakázaných doložkách používaných vo vzoroch zmlúv a o záručnej zodpovednosti za vady predanej veci.
 5. Predajca:

BIOSHI S.A.,
tel. +48 788 208 018,
kontakt@ebio24.sk,
NIP PL6762649713,
REGON 526170605.
Adresa sídla predávajúceho:
aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków

 1. Internetový obchod - internetová služba prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách: ebio24.sk, prostredníctvom ktorej môže Klient získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti, kúpiť Tovar alebo objednať poskytnutie služieb.
 2. Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru/poskytovaní služieb/dodávaní digitálneho obsahu (ak sa uplatňuje) uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu.
 3. Tovar - hnuteľná vec, ktorú si Klient môže zakúpiť v Internetovom obchode.
 4. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie v internetovom obchode - dokument, ktorý definuje podrobné zásady spracovania osobných údajov a používania súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie tvoria prílohu č. 3 k predpisom a sú k dispozícii na adrese https://ebio24.sk/sk/privacy-and-cookie-notice.
 5. Trvalý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo predávajúcemu uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom, ktorý umožňuje budúci prístup k informáciám po dobu primeranú účelu týchto informácií a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií v nezmenenej podobe, najmä elektronická pošta.
 6. Elektronický objednávkový formulár - elektronický objednávkový postup, ktorý predávajúci sprístupní kupujúcemu.
 7. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup na vrátenie tovaru, ktorý predávajúci sprístupnil kupujúcemu; k dispozícii na https://ebio24.sk/sk/returns-open.html.
 8. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný postup, ktorý predávajúci sprístupní kupujúcemu; je k dispozícii na https://ebio24.sk/sk/rma-open.html.
 9. Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" zo strany zákazníka, ktoré sa považuje za záväzný prejav vôle zákazníka uzavrieť s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
 10. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho, týkajúcich sa daného Klienta a ním zadaných objednávok a uzatvorených zmlúv o predaji na diaľku, pomocou ktorých môže Klient zadávať objednávky, ako aj ich včas rušiť alebo upravovať a uzatvárať zmluvy o predaji na diaľku.
 11. Hodnotenie spracovania objednávky a hodnotenie jednotlivých tovarov - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udelené Zákazníkom vo forme hviezdičiek od 1 do 5 pre Internetový obchod po vybavení Objednávky.

§ 2 Všeobecné ustanovenia

 1. Typy a rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami:
 2. uzatváranie zmlúv o predaji online - pokiaľ ide o Tovar predávaný v Internetovom obchode,
 3. pravidlá registrácie a používania účtu v rámci internetového obchodu,
 4. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - klient môže k objednávke pridať názor alebo komentár,
 5. zasielanie e-mailov, v ktorých predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na spracovanie.
 6. Používanie internetového obchodu je možné pod podmienkou, že počítačový systém používaný zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
 7. Internetové prehliadače v aktuálnej verzii, napr:
 • Firefox
 • Chrome
 • Microsoft Edge
 1. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
 2. Predávajúci sprístupní tieto obchodné podmienky spolu s prílohami prostredníctvom odkazu na domovskej stránke pred, počas a po uzatvorení zmluvy o predaji na diaľku. Kupujúci si ju môže stiahnuť a vytlačiť.
 3. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získania a zmeny osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu neoprávnenými osobami.

§ 3 Objednávky

 1. Objednávku v internetovom obchode možno uskutočniť prostredníctvom účtu alebo výberom možnosti nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si zákazník môže vytvoriť účet. Interný účet sa zachováva, kým sa údaje zo systému nevymažú alebo kým sa účet nezablokuje.
 2. Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu. Objednaný Tovar sa vyberá pridaním do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si Klient želá objednať na ním určené miesto. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
 3. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa zákazníkovi zobrazí prehľad zadanej objednávky. Súhrn objednávky obsahuje informácie o: identifikačných údajoch Predávajúceho, predmete objednávky, jednotkovej a celkovej cene objednaného Tovaru vrátane prípadných nákladov na dodanie a iných nákladov, zvolenom spôsobe platby, zvolenom spôsobe dodania, čase a nákladoch na dodanie.
 4. Ak je predmetom zmluvy dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo služby poskytované elektronicky alebo na diaľku - spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na zadanie objednávky, ktoré sa nachádza na elektronickom objednávkovom formulári, udeľuje tento súhlas: "Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy." Predávajúci potvrdí prijatie vyššie uvedeného súhlasu e-mailom.
 5. Pre odoslanie objednávky je potrebné uviesť v elektronickom objednávkovom formulári osobné údaje označené ako povinné, akceptovať obsah obchodných podmienok, odoslať objednávku stlačením tlačidla "Objednať a zaplatiť".
 6. Odoslanie elektronického objednávkového formulára kupujúcim predstavuje záväzný prejav vôle uzavrieť zmluvu o predaji na diaľku v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 7. Zmluva o predaji na diaľku sa považuje za uzavretú okamihom prijatia elektronického objednávkového formulára predávajúcim, čo je potvrdené zobrazením správy kupujúcemu potvrdzujúcej prijatie objednávky a uvedením jej čísla.
 8. Po uzatvorení Zmluvy o predaji na diaľku dostane Kupujúci potvrdenie o uskutočnenej objednávke vo forme e-mailovej správy, ktorá obsahuje: potvrdenie o prijatí objednávky a konečné potvrdenie všetkých dôležitých náležitostí objednávky a všeobecných podmienok uzatvorenej Zmluvy o predaji na diaľku (Prevádzkový poriadok internetového obchodu spolu s prílohami č. 1 a 2), údaje Predávajúceho, o zodpovednosti Predávajúceho za kvalitu plnenia, o službách poskytovaných Predávajúcim po skončení predaja a o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy. Poučenie o spôsobe a účinkoch odstúpenia od zmluvy je uvedené v prílohe č. 1.
 9. V čase, keď predávajúci začne spracovávať objednávku:
 • Zákazník môže zmeniť svoju objednávku pomocou technického riešenia, ktoré je k dispozícii v elektronickom objednávkovom formulári, a opätovne prejsť celým procesom objednávky. Zmena objednávky sa uskutoční zadaním novej objednávky, ktorá nahradí predtým zadanú objednávku. V prípade potreby sa platba vykonaná zákazníkom pripíše na novú objednávku a v prípade preplatku sa vráti na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná.
 • Zákazník môže zrušiť svoju objednávku výberom možnosti "zrušiť objednávku", ktorá je k dispozícii na stránke elektronického objednávkového formulára.
 1. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník.
 2. Doba spracovania objednávky je od 1 do 30 pracovných dní od dátumu uzavretia zmluvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod ponúka možnosť platby formou platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení). Možnosť odloženej platby je možná v prípadoch individuálne dohodnutých s predávajúcim.
 2. Platbu za tovar je možné vykonať spôsobom, ktorý bol zvolený v čase podania objednávky v elektronickom objednávkovom formulári.
 3. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme preddavkových platieb v internetovom obchode sú k dispozícii na adrese https://ebio24.sk/sk/payments.

§ 5 Doručenie

 1. V elektronickom objednávkovom formulári si klient vyberie spôsob doručenia označením vykonanej voľby.
 2. V prípade, že Tovar nebude Klientom vyzdvihnutý, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční zaslaním vyhlásenia Klientovi vo forme e-mailovej správy.
 3. V situácii uvedenej v bode 2 Predávajúci bezodkladne vráti Klientovi platbu prijatú za Tovar zakúpený Klientom.
 4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú k dispozícii na adrese https://ebio24.sk/sk/delivery.

§ 6 Odstúpenie od zmluvy - elektronický návratný formulár

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a uzavrel zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
 2. Právo odstúpiť od zmluvy má aj fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a ktorá uskutočňuje nákup na neprofesionálny účel, a to podľa zásad uvedených v kapitolách 6 a 7 tohto poriadku.
 3. Predávajúci overí právo osoby uvedenej v bode 2 urobiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Overenie sa vykonáva kontrolou, či uzatvorená zmluva nemá pre danú osobu profesionálny charakter - čo sa vykonáva najmä analýzou kódov PKD uvedených v Centrálnom registri ekonomických činností a informácií.
 4. Ak sa zistí, že nákup Tovaru uskutočnený osobou podnikajúcou v Internetovom obchode mal profesionálny charakter - Predávajúci bezodkladne, t.j. najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy - informuje osobu, ktorá vyhlásenie urobila, že vzhľadom na profesionálny charakter uskutočneného nákupu nemá osoba, ktorá vyhlásenie urobila, právo na odstúpenie od zmluvy, a teda vyhlásenie o odstúpení od zmluvy - nemá právne účinky. Ak bol Tovar spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy fyzicky vrátený - Tovar bude zaslaný späť na náklady osoby, ktorá podala vyhlásenie, a na adresu uvedenú v Objednávke. Odpoveď predávajúceho sa poskytne rovnakým spôsobom, aký použila osoba podávajúca vyhlásenie.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ len priame náklady na vrátenie Tovaru.
 6. Vyhlásenie spotrebiteľa musí jasne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä spotrebiteľ môže:
 7. použite elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://ebio24.sk/sk/returns-open.html.
 8. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 - zaslaním na adresu sídla predávajúceho.
 9. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť, že mu bolo doručené vyhlásenie o odstúpení od zmluvy predložené spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
 10. Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie vyhlásenia pred uplynutím lehoty.
 11. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť
 12. v prípade zmluvy, pri plnení ktorej je predávajúci povinný previesť vlastníctvo k Tovaru - od prevzatia Tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá
 • pozostáva z viacerých položiek dodaných samostatne, v splátkach alebo po častiach, od prevzatia poslednej položky, splátky alebo časti;
 • spočíva v pravidelnom dodávaní tovaru počas vymedzeného obdobia od prevzatia prvej položky
 1. v prípade ostatných zmlúv - odo dňa uzavretia zmluvy.
 2. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 týchto Obchodných podmienok) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 týchto Obchodných podmienok) sú uvedené v elektronickom formulári uvedenom v bode 3.5.3 týchto Obchodných podmienok.
 3. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v článku 38 zákona zo dňa 30.05.2014. (Zbierka zákonov 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, okrem iného Zmluvy:
 4. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré sú mimo kontroly obchodníka a ktoré môžu nastať pred koncom lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 5. ak je predmetom dodávky neremontovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie zákazníka alebo určený na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
 6. ktorého predmetom dodávky je vec dodaná v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
 7. ktorých predmetom dodávky je zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
 8. dodanie digitálneho obsahu a elektronických licencií, ktoré nie sú zaznamenané na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako obchodník informoval spotrebiteľa o strate práva odstúpiť od zmluvy
 9. ktorej predmetom je tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti a pri ktorej je predmetom dodávky tovar, ktorý je po dodaní neoddeliteľný od iných predmetov
 10. na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
 11. uzavreté verejnou dražbou;
 12. na poskytovanie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovacie služby, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie plnenia;
 13. ak sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;

§ 7 Účinky odstúpenia od zmluvy o predaji tovaru

 1. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o predaji veci vrátiť spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu doručenia ponúknutému predávajúcim.
 2. Úhrada sa uskutoční rovnakým platobným prostriedkom, aký používa spotrebiteľ.
 3. Ak spotrebiteľ na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy použije elektronický formulár na vrátenie tovaru - finančné prostriedky budú vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet, ktorý spotrebiteľ uviedol.
 4. Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si Tovar vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr.
 5. Predávajúci môže Spotrebiteľovi ponúknuť, aby si Tovar od neho vyzdvihol sám. Ak však predávajúci takýto návrh neurobil - spotrebiteľ by mal vec vrátiť predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť tovar pred uplynutím jej platnosti. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, by mal byť zaslaný na adresu sídla predávajúceho.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

§ 8 Sťažnosti

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez fyzických a právnych vád a zodpovedá Klientovi za fyzické a právne vady zakúpeného Tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka.
 2. Ak má Tovar fyzické alebo právne vady, môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho reklamáciu z titulu záruky za vady:
 3. prostredníctvom elektronického formulára sťažnosti;
 4. písomne na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na kontakt@ebio24.sk.
 5. V reklamácii musí byť zdokumentovaná vada, ktorú kupujúci na tovare uplatňuje, nároky voči predávajúcemu a podľa možnosti aj predmetná vada. Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu do 14 dní od jej prijatia. Ak v uvedenej lehote neodpovie, má sa za to, že sťažnosť prijal. Predávajúci poskytne kupujúcemu odpoveď na reklamáciu písomne alebo na trvanlivom médiu.
 6. Kroky, ktoré má Kupujúci podniknúť na podanie reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú uvedené v rôznych fázach elektronického reklamačného formulára.
 7. V prípade, že Predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu, vrátane nákladov na dopravu súvisiacu s reklamovaným Tovarom znáša Predávajúci.
 8. Predávajúci overí, či reklamáciu podala fyzická osoba podnikajúca ako živnostník, ktorá uskutočňuje nákup neprofesionálneho charakteru pre túto osobu. Overenie sa vykonáva analýzou kódov PKD uvedených v Centrálnom registri obchodných činností a informácií.
 9. Ak sa po podaní reklamácie zo strany spotrebiteľa spor nevyriešil, predávajúci poskytne spotrebiteľovi na papieri alebo inom trvanlivom nosiči vyhlásenie o:
 • zámer podať návrh na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov alebo súhlas s účasťou na takomto konaní, alebo
 • odmietnutie účasti na konaní o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

§ 9 Stanoviská

 1. V určitej lehote po dokončení objednávky môže byť zákazník, ktorý má účet, e-mailom požiadaný o pridanie hodnotenia objednávky a hodnotenia jednotlivých tovarov. Posúdenie vybavenia objednávky a posúdenie jednotlivých tovarov je dobrovoľné a bezplatné a zákazník ho vykoná kliknutím na odkaz, ktorý ho presmeruje na samostatnú stránku. Zákazník môže pridať tieto hodnotenia len raz na jednu objednávku.
 2. V rámci týchto hodnotení môže zákazník zadať hviezdičkové hodnotenie od 1 do 5 a pridať slovný komentár obmedzený na 65535 znakov. Hodnotenia sú automaticky podpísané menom a mestom zákazníka, ktoré zákazník uvedie pri registrácii účtu.
 3. Hodnotenia sa ukladajú a verejne zobrazujú na webovej stránke internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Predávajúci vecne neoveruje, nekontroluje hodnotenia objednávok. Kupujúci je výlučne a nezávisle zodpovedný za vyhlásenia uvedené v hodnoteniach. Predávajúci je oprávnený na základe ustanovení zákona a týchto Pravidiel úplne alebo čiastočne zablokovať hodnotenie.
 5. Je zakázané uverejňovať informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo ktoré sa jednoznačne považujú za odporujúce dobrým mravom. Neprípustné je aj umiestňovanie obsahu nezákonnej povahy, ktorý porušuje práva tretích strán alebo predstavuje akt nekalej súťaže.
 6. Zákazník sa zaväzuje neumiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, má propagačný alebo reklamný charakter alebo obsahuje osobné údaje tretích strán. Zakázané je tiež zverejňovať obsah nezákonnej povahy, najmä obsah, ktorý predstavuje nekalú súťaž atď.
 7. Zákazník je zodpovedný za svoje vlastné úpravy a nahrávanie, a najmä je zodpovedný za porušenie práv tretích strán alebo tovaru.
 8. Na výslovnú žiadosť zákazníka môže byť obsah hodnotenia skrytý pre ostatných používateľov obchodu, ale udelené hviezdičkové hodnotenie je zahrnuté do celkového hodnotenia obchodu a tovaru.

§ 10 Duševné vlastníctvo

 1. Zákazník vyhlasuje, že mu neprislúchajú žiadne práva, vrátane autorských práv alebo súvisiacich práv k hodnoteniam a vyhláseniam, ktoré urobil, s výnimkou práva používať internetový obchod spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Zákazník nie je oprávnený na akékoľvek nahrávanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie alebo šírenie obsahu, pokiaľ takéto právo nevyplýva z ustanovení zákona alebo Nariadení.
 2. Zákazník nie je oprávnený zasahovať do obsahu, najmä nie je oprávnený zasahovať do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu ovládania alebo iných prvkov internetového obchodu.
 3. Umiestnením Hodnotení v Internetovom obchode, ktoré predstavujú diela v zmysle zákona zo 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, udeľuje Zákazník Predávajúcemu nevýhradnú a bezplatnú licenciu, časovo a územne neobmedzenú, na použitie týchto diel Predávajúcim, spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup v čase a na mieste podľa vlastného výberu (internet). Licencia sa udeľuje na všetky oblasti využívania známe v čase jej udelenia, najmä na tieto oblasti využívania
 4. v rozsahu zaznamenania a rozmnoženia diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálnou technikou, t. j. použitím akejkoľvek techniky na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb a rozmnoženie, zaznamenanie, použitie v internete, reklama, rozmnoženie záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
 5. použitie celého diela alebo jeho častí, prípadne akýchkoľvek prvkov diela - s možnosťou úprav vyplývajúcich z povahy daného internetového média - vo všetkých publikáciách, najmä online, digitálnych, informačných a spravodajských, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo časťami diel; použitie celého diela alebo jeho častí na účely propagácie a reklamy, najmä vo forme audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
 6. v rámci obehu originálu alebo rozmnoženín, na ktorých bolo dielo zaznamenané - uvedenie do obehu, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín,
 7. v rámci šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, ako aj vysielanie a retransmisia, ako aj sprístupňovanie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si sám zvolí,
 8. použitie diel na propagačné a marketingové účely;
 9. Vymazanie účtu zákazníkom alebo hodnotenia podľa článku 9 ods. 8 nemá vplyv na platnosť vyššie uvedenej licencie.

§ 11 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú platné od roku 2022.05.26.
 2. Ak je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok zmenené alebo neplatné rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti a sú pre predávajúceho a zákazníka záväzné.
 3. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s týmito podmienkami je poľské právo. Tieto spory rieši miestne príslušný všeobecný súd. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií. Všetky informácie týkajúce sa mimosúdnych spôsobov vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov možno získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň by sme vás chceli informovať, že uvedené konanie je dobrovoľné a obe strany s ním musia súhlasiť.
 4. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 vás informujeme, že platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR) je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma RSO je jednotné webové sídlo pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí chcú mimosúdne vyriešiť spor týkajúci sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 12 Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo odstúpiť od zmluvy podľa týchto pravidiel sa vzťahuje aj na živnostníka, ktorý uskutočňuje nákup neprofesionálneho charakteru, t. j. vyplývajúci najmä z predmetu jeho podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti. Máte právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúcich pravidiel - spotrebiteľ. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:
 2. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo tovaru;
 3. v prípade zmluvy o prevode vlastníckeho práva k viacerým položkám, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky, alebo odo dňa, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
 4. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje prevod vlastníctva položiek dodaných v rôznych dávkach alebo kusoch odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej dávky alebo kusu alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej dávky alebo kusu;
 5. v prípade zmlúv o pravidelnej dodávke tovaru na určitý čas odo dňa, keď vy nadobudnete alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo prvej položky;
 6. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
 7. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, t. j: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, tel. +48 788 208 018, kontakt@ebio24.sk o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
 8. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.
 9. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://ebio24.sk/sk/returns-open.html. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy na trvanlivom médiu.
 10. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 11. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Platby vám uhradíme rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri prvej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
 12. V prípade zmlúv týkajúcich sa prevodu vlastníctva položky, pri ktorých sme neponúkli prevzatie položky v prípade odstúpenia od zmluvy, zadržíme úhradu, kým položku nedostaneme alebo kým nám nepredložíte dôkaz o tom, že ste položku poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 13. Vrátený tovar pošlite na túto adresu: BIOSHI S.A., aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar pošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
 14. Vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru môže byť v prípade odstúpenia od zmluvy zaslanie Tovaru späť spojené s vyššími nákladmi ako bežné poštovné. Ak chcete využiť služby kuriérskych spoločností, môže byť potrebné poslať zásielku na palete, čo je drahšie ako bežná poštová preprava.

§ 13 Príloha 2 - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

pixel